Irena Stolářová

Vzdělávání:

 • Konzervatoř Duncan centre, Praha – otevřená taneční škola – pedagog taneční výchovy
 • Lidová konzervatoř Ostrava - Rytmická, pohybová a taneční výchova dětí
 • NIDV Zlín - studium pedagogiky
 • Gymnázium FPVM

Další vzdělávání:

 • Specializační kurzy taneční výchovy akreditované MŠMT - Tělo v pohybu (Dotek-dech-pohyb)
 • Vzdělávací program MŠMT - Lidové umění v současné taneční tvorbě
 • Vzdělávací program MŠMT - Klasická taneční technika a její využití v technikách současného
  tance
 • Vzdělávací program MŠMT 2016 - Komunikace mezi účastníky výchovně vzdělávacího
  procesu
 • Vzdělávací program MŠMT 2017 - Využití nových metod a forem ve výuce tanečního oboru
  na ZUŠ
 • Vzdělávací program MŠMT 2017 - Dílna tvořivého přístupu k hudbě v hodinách hudební
  výchovy
 • Vzdělávací cyklus Nipos-Artama Praha 2017 - Přípravný seminář pro odborné porotce
  krajských přehlídek scénického tance
 • Vzdělávací program MŠMT 2017 - 2018 - Výchova a vzdělávání dětí podle pedagogického
  systému

Montessori-pro práci v předškolním vzdělávání:

 • Vzdělávací program MŠMT 2019 – Nadaný žák ve výuce
 • Vzdělávací program MŠMT 2020 – Současné trendy ve výuce tance
 • Vzdělávací program MŠMT 2021 – Psychohygiena učitele
 • Vzdělávací program MŠMT 2022 – Škola tančí – Kreativní učení v pohybu

Dosavadní zaměstnání:

 • ZUŠ Alfréda Radoka Valašské Meziříčí – pedagožka tanečního oboru (od 2011)
 • taneční lektorka a choreografka Taneční skupiny Aneri při SVČ(2003 – 2008)
 • jednatelka, taneční lektorka a choreografka Aneri – taneční škola o.s. (2008 – doposud)

Další vlastní aktivity:

 • členka odborné rady pro scénický tanec při NIPOS - Artama (od 2013)
 • členka odborné pracovní skupiny Tanec jako záliba v regionech
 • členka České komory tanečních oborů
 • Autorka a lektorka akreditovaného programu MŠMT Využití principů Montessori pedagogiky
  v přípravném studiu ZUŠ
 • ředitelka a hlavní organizátorka Folklorního festivalu Babí léto (1998-2003)
 • zakladatelka a vedoucí organizátorka Mezinárodní taneční soutěže v moderních tancích HOT
  DANCE
 • pořadatelka a organizátorka Krajské postupové přehlídky dětských skupin scénického tance
  Nipos Artama

Ocenění:

 • 2018 - Ocenění hejtmana Zlínského kraje dobrovolníkům kraje za dlouholetou
  a kvalitní činnost v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže
 • 2018 - Cena starosty města Val. Meziříčí za mimořádný přínos v oblasti sportovního
  tance
 • 2018 - Pohár a ocenění předsedy vlády za dlouholetou práci s dětmi a mládeží
  v oblasti volnočasového tance
 • 2021 - zapsána biografie do encyklopedie osobností České a Slovenské republiky -
  BPH - BRITISH PUBLISHING HOUSE LTD
© 2024 Aneri - Taneční škola z.s. Všechna práva vyhrazena.
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!